Πρόγραμμα Διαλέξεων

 

Πρόγραμμα Διαλέξεων, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 Εαρινό Εξάμηνο 2014

Α/Α

Ημερομηνία

Περιεχόμενο

Στόχοι

Διδάσκοντες

 

 

 

1

 

 

 

30-04-2014 

Εισαγωγή στο Περιεχόμενο του Μαθήματος Περιβάλλον & Ανάπτυξη:

Μια αντίθεση «εν τοις όροις»;

Ο Μηχανικός ανάμεσα σε κρίσιμα διλήμματα

 

Ηθική και ρόλος του Μηχανικού στην αντίθεση 

 

Δ. Καλιαμπάκος

 

Κ. Χατζημπίρος

 

07-05-2014

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

 

 

 

 

 

14-05-2014*

 

Αειφόρος/βιώσιμη ή αξιοβίωτη/ολοκληρωμένη ανάπτυξη;  Ιδεολογία και περιβαλλοντική πολιτική

 

Αντιπαράθεση απόψεων 

 

Δ. Ρόκος

Κ. Χατζημπίρος

 

3

 

 

21-05-2014

 

Κλιματική Αλλαγή και η επίδρασή της στο Αστικό Περιβάλλον

Θεωρία, Case Studies

 

Ν. Μαμάσης

Α. Παπαγιάννης

 

 

4

 

 

 

28-05-2014

 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Συστημάτων Θέρμανσης

 

Θεωρία, Αντιπαράθεση απόψεων 

 

Σ. Καρέλλας

Ι. Ζιώμας

Α. Παπαγιάννης

 

 

5

 

 

04-06-2014*

 

 

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ):

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο ή άλλοθι για «εκπτώσεις» στην προστασία του περιβάλλοντος;

Στοιχεία περιβαλλοντικού δικαίου, Case studies, Αντιπαράθεση απόψεων

 

Β. Τσουκαλά

Δ. Μέλισσας

Α. Κουλίδης

 

 

 

 

11-06-2014

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων: συστήματα Aνακύκλωσης/καύση/ταφή
Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων

 

Στρογγυλό τραπέζι / Αντιπαράθεση απόψεων

 

Φ. Κυρκίτσος
Σ. Καρέλλας

 

7

 

18-06-2014*

Τεχνητός vs φυσικός φωτισμός

Case Studies, Αντιπαράθεση απόψεων

 

Λ. Μάντζιου

Φ. Τοπαλής

 

 

8

 

 

25-06-2014*

 

Οικονομία και περιβάλλον

 Πρέπει να αποτιμηθεί χρηματικά το περιβάλλον;

 

Βασικά στοιχεία θεωρίας, Αντιπαράθεση απόψεων

 

Δ. Δαμίγος

Δ. Διακουλάκη

Σκούρτος

 

9

02-07-2014

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 10

09-07-2014

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ