Θεματικές Ενότητες

Ενότητα Ι - Θεωρητικό Υπόβαθρο & Εργαλεία

Ενότητα ΙΙ - Θεματικές Υποπεριοχές –(Cases)

Ενότητα ΙΙΙ - O ρόλος του Μηχανικού

  • Ο ρόλος του Μηχανικού στην αντιπαράθεση περιβάλλοντος και ανάπτυξης