Σχετικά
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ειδικότερα:
Php
MySQL
Apache Web Server

Επίσης, τμήματα κώδικα, είναι ανεπτυγμένα από τους:
Webdev
Νικόλαος Κουρμπέλης
email: albertos@civil.ntua.gr